pris webinar: kr 2.950,-
Onsdag 24.03.2021 - kl 09.00 - 15.00

Meld deg på her

Her er programmet for fagdagen:

Fagdag i forsikringsrett 24.03.21

09.00-09.50 FAL § 4-14
Foredragsholder: Advokatfullmektig Kristine Bjerke
10.00-10.50 Redningsomkostninger FAL § 6-4
Foredragsholder: Advokat Tor Morten Austerheim
11.00-11.50 Dobbeltforsikring FAL § 6-3
Foredragsholder: Advokat Erik Fjeldstad
12.30-13.20 Identifikasjon i skadeforsikring
Foredragsholder: Advokat Claus Brynhildsen
13.30-14.30 Gjennomgang av nyere nemndspraksis og rettspraksis innen forsikringsavtaleretten
Foredragsholder: Advokat Karoline Stenberg
14.30-15.00 oppsummering og avslutning

Kort om noen av foredragene

Redningsomkostninger FAL § 6-4
«Hva er en redningskostnad og når kan sikrede (og andre) kreve sitt tap dekket som dette? Foredraget gjennomgår vilkårene i FAL § 6-4 og øvrige bestemmelser og belyser problemstillingene ved gjennomgang av relevant retts- og nemndspraksis.»

Dobbeltforsikring FAL § 6-3
Foredraget omhandler de rettslige konsekvenser av at samme tap dekkes av flere forsikringer jf. FAL § 6-3, og når regelen om dobbeltforsikring til kommer til anvendelse. I foredraget vil blant annet praksis fra domstolene, Finansklagenemnda og andre relevante rettskilder bli gjennomgått.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.