Sentrale temaer innenfor skadeforsikring vil bli behandlet, blant annet tredjepersoner rett etter forsikringsavtalen og informasjonsplikten ved salg av forsikringer etter ny forsikringsavtalelov. Vi vil også gjennomgå nyere rettspraksis innen forsikringsretten. Kurset passer for alle som arbeider med forsikringsrettslige problemstillinger i forbindelse med salg, tegning eller oppgjør av forsikringer.

Pris webinar: kr 2.950,-
Torsdag 17.03.2022 - kl 09.00 - 15.00

Meld deg på her

Program for fagdagen

Fagdag i forsikringsrett Kl Ansvarlig
Kollektive forsikringsavtaler 09-09.50 Erik Fjeldstad
Tredjepersoners rett etter forsikringsavtalen jf. FAL § 7-1 flg. 10-11 Claus Krag Brynildsen
Uriktige opplysninger ved tegning av skadeforsikring jf. FAL §§ 4-1 og 4-2 11.15-12 Per Kristian Lundkvist
Ny FAL - særlig om selskapets informasjonsplikt ved salg 12.30-13.05 Claus Krag Brynildsen
Gjennomgang av nyere rettspraksis innen forsikringsavtaleretten 13.15-14.45 Karoline Stenberg
Oppsummering og avslutning 14.45-15 Claus Krag Brynildsen

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.