I dette foredraget vil det bli gitt en innføring i de særskilte reglene som gjelder for foreldelse av forsikringskrav. Vi vil også se nærmere på forholdet mellom fristreglene i FAL§ 8-6 og § 8-5, og spørsmålet om FAL § 8-5 er å anse som er materiell foreldelsesregel ved avslag på forsikringsdekning.

Foreleser: Advokat Karoline Stenberg
pris webinar: kr 1.100,-
Tirsdag 15.06.2021 - kl 09.00 - 10.30

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.