Ved begrunnet mistanke om forsikringsbedrageri vil forsikringsforetaket normalt iverksette utredning, der et av tiltakene blant annet kan være observasjon. Etter personvernreglene kreves det behandlingsgrunnlag for all behandling av personopplysninger, herunder også for vikutredning. I foredraget gis en fremstilling av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f som gir hjemmel for behandlingen etter interesseavveining. Bestemmelsen gir grunnlag for behandling av personopplysninger dersom behandlingen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse for den behandlingsansvarlige eller en tredjepart. Det er videre en forutsetning at de registrertes interesse i personvern (eller andre grunnleggende rettigheter eller friheter) ikke veier tyngre enn den berettigede interessen til den behandlingsansvarlige eller en tredjepart.

Foreleser: Erik Fjeldstad, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: Kommer
Pris webinar: Kommer
Torsdag 05. desember 2024 kl 15-16

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.