Klar tale fra Høyesterett i HR-2016-558: Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom det som er utbetalt til forsikringstaker, og det som kan kreves erstattet av ansvarlig skadevolder! Vi gir deg en innføring i forskjellene, og retter særlig fokus hvilke utmålingsprinsipper som skal legges til grunn i regressrunden, og hvilke fradrag skadevolder kan kreve.

Foreleser: Advokat Karoline Stenberg
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.000,-
Pris webinar: kr 800,-
Tirsdag 27.09.2022 - kl 15.00 - 16.00

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.