Høyesterett kom i en rykende fersk avgjørelse (HR-2021-2404-A) til at forsikringsavtaleloven § 8-5(2) er en foreldelsesregel. Saken ble prosedert av advokat Karoline Stenberg hos oss. I vårt digitale foredrag torsdag 6. januar 2022 kl. 09.00 vil Stenberg gjennomgå dommen og dens betydning for forsikringsbransjen.

Foreleser: Advokat Karoline Stenberg
Pris webinar: kr 800,-
Torsdag 06.01.2022 - kl 09.00 - 09.45

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.