Bli oppdatert om hva som har skjedd på skadeforsikringsrettens område i løpet av det siste året! Advokat Karoline Stenberg foretar en gjennomgang av rettsavgjørelser innenfor skadeforsikring fra sommeren 2022 til sommeren 2023

Foreleser: Per Kristian Lundkvist, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.000 ,-
Pris webinar: kr 800 ,-
Torsdag 14. september 2023 kl 15.00 – 16.00

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.