Passkl. § 2 tredje ledd er en unntaksregel fra bestemmelsen om at det kreves svikt eller oppfyllelse av andre ansvarsgrunnlag etter bestemmelsen i første ledd. Foredraget vil gi en fremstilling av unntaksregelens særlige vilkår og anvendelsesområde.

Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad
Pris webinar: kr 800,-

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.