Kurset er en kombinasjon av foredrag og kollokviegruppe for erfarne personskadebehandlere: Vi behandler 3 temaer samt øver oss på «Terjes juss-sjakk» - diskuterer og foreslår strategivalg/løsningsmetode i caser sendt inn fra deltakerne i forkant av kurset (valgfrie sakstyper, trenger ikke å ha sammenheng med de 3 fastsatte temaene)!
De tre temaene som blir behandlet er:
1. Årsakssammenhengen i annet årsaksledd. Hvordan vurderer man samvirkende årsaker – der sosiale eller psykososiale forhold samvirker med skaderelaterte plager slik at små skader utløser høye tap?
2. Spesialisterklæring eller ikke? Uttalelse fra rådgivende lege eller ikke? Hva er juss og hva er medisin – og hvilken betydning har det for oss som saksbehandlere?
3. Utbetaling av a konto erstatning. Når plikter man å utbetale a konto, og hvordan skal utbetalingen likningsinnberettes for å unngå problemer? Når bør saksbehandler gjøre opp enkeltposter/ utbetale ensidig erstatning fremfor å utbetale a konto?

«Terjes juss-sjakk»: Deltakerne sender inn konkrete saksproblemstillinger i forkant av kurset (eller presenterer dem selv under kurset). Terje synliggjør hvordan sortering av saken og identifikasjon av partenes interesser gir oss grunnlag for strategivalgene – om vi bør velge fremgangsmåte a, b eller c.

Målgruppen for kurset er saksbehandlere som behandler mer kompliserte personskadesaker, herunder med krav om erstatning for inntektstap. Alle ansvarsgrunnlag dekkes, herunder både bilansvar, yrkesskade, pasientskade og alminnelig ansvar.

Forelesere: Terje Marthinsen og Kristine Bjerke, KLCO.
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.500 ,-
Pris webinar: kr 1.500 ,-
Avlyst

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.