Webinar

personskade og personforsikring
Onsdag 20.05.2020 - Kl. 09-16

Som følge av helsemyndighetenes råd har vi vært nødt til å utsette våre årlige mai-seminarer i Bergen, Trondheim og Oslo. Disse seminarene vil bli gjennomført så snart det er forsvarlig. Flere av våre kunder ønsker å få fagutvikling og avveksling også når de sitter på hjemmekontor og har spurt om vi i tillegg kan sette opp et webinar nå i mai. Kogstad Lunde & Co har selvsagt tatt utfordringen, innredet studio i våre konferanselokaler og inviterer til personskade- og personforsikringswebinar den 20. mai 2020.

Vi streamer foredrag direkte hele dagen, og foreleserne svarer fortløpende på spørsmål som sendes inn via e-post. I tillegg kan du velge fra en meny med mange interessante foredrag som er ferdig innspilt. Er du opptatt den dagen? Ikke noe problem – du kan selvsagt se alt du vil i opptak. Melder du deg på kurset, har du tilgang til alle de 13 foredragene i 3 dager. Sett på pause, spol tilbake og se et ekstra foredrag neste dag. Vi finner løsningen som fungerer for deg!

Meld deg på her

Antall deltakere fra samme selskap: Pris per deltaker:
5 eller færre Kr 1.900
Fra 6 - 20 Kr 1.700
Fra 21- 35 Kr 1.500
Mer enn 35 Kr 1.250

PROGRAM PERSONSKADEWEBINAR 20. MAI 2020:

Direktesendte foredrag med mulighet for å stille spørsmål underveis:

09.00 – 10.00 Psykiske skadefølger. Endringer fra ICD-10 til ICD-11 med særlig fokus på PTSD-diagnosen og kompleks PTSD, v/ prof. emeritus Lars Weisæth (UiO).

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 Krav om erstatning for psykiske skadefølger. Utfordringene ICD-11 vil gi. v/ advokat Terje Marthinsen

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Regress i yrkesskadesaker; når, mot hvem og hvordan? v/ advokat Terje Marthinsen

12.00 – 12.15 Lunsj

12.15 – 12.30 Stretching for alle v/advokat Lene Hesselberg

12.45 – 14.30 Tap i næring (inkl pause) v/ advokat Erik Fjeldstad

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.45 Utenlandske arbeidstagere som flytter hjem etter en skade. Rettigheter fra det offentlige, faktaavklaring og utmåling v/ advokat Marie Schübeler Reiten

15.45 – 15.50 Avslutning

Foredrag i opptak – om du vil bytte ut ett eller flere av de direktesendte foredragene:

Personskadeerstatning:
  1. Løsningsorientert behandling av personskadesaker v/ advokat Terje Marthinsen 2 t 30 min
  2. Standardisert inntektstapserstatning til barn, skl § 3-2 a v/ advokat Erik Fjeldstad (1 t 30 min)
  3. Beregnes renter eller ikke – er det fleksibilitet i sluttforhandlingene? v/ advokat Terje Marthinsen (20 minutter)
  4. Erstatning for utgifter til juridisk bistand v/ advokat Terje Marthinsen (1 time)
  5. Skadelidtes tapsbegrensningsplikt v/ advokat Erik Fjeldstad (45 minutter)
Personforsikring:
  1. Grov uaktsomhet i ulykkesforsikring v/ advokat Jan Aubert (45 min)
  2. Svik ved tegning av personforsikring v/ advokat Claus Brynildsen (45 min)
  3. Bruk av elektronisk kommunikasjon v/ advokat Erik Fjeldstad (45 min)

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.