Høyesterett har i HR-2018-2080-A og HR-2023-1108-A foretatt en «en viss» justering av rettstilstanden i saker der noen mister sitt barn som følge av en erstatningsbetingende handling eller begivenhet, eller der barnet på denne måten blir alvorlig skadet. Dette innebærer at det ikke lenger stilles krav om at skadesituasjonen var «helt ekstraordinær eller særlig gruoppvekkende». Foredraget vil omhandle de omtalte dommer, herunder den rettslige avgrensning av erstatningsvernet og rekkevidden av Høyesteretts justering.

Foreleser: Erik Fjeldstad, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 800 ,-
Pris webinar: kr 800 ,-
Avlyst

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av delt