Foredraget omhandler ulovfestede og lovfestede regler som regulerer adgangen til regress etter et personskadeoppgjør. Hva er skillet mellom et regresskrav og direktekrav, og hvilke begrensninger følger av blant annet rettspraksis, skl. § 3-7, yfl. § 8 og bal. § 12 m.m. Kurset passer for alle som behandler personskadesaker og regresskrav etter oppgjør over «rene» FAL-produkter, bilansvar og yrkesskade m.m.

Foreleser: Erik Fjeldstad, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 900 ,-
Pris webinar: kr 900 ,-
Torsdag 06. juni 2024 kl 15 - 16

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.