På kurset vil erstatningsrettslige og forsikringsrettslige problemstillinger vedrørende styreansvar og styreansvarsforsikringer bli behandlet. Problemstillingene vil bli belyst med praktiske eksempler og ved gjennomgang av sentrale dommer. Målgruppe for kurset er alle som arbeider med styreansvar ved tegning eller oppgjør.

Foreleser: Advokat Claus Brynildsen
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.500,-
Pris webinar: kr 1.100,-
Torsdag 23.09.2021 - kl 09.00 - 11.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.