Hvordan skal tinnitus håndteres i erstatningsrettslig sammenheng? Advokat Terje Marthinsen gjennomgår forskjellen i det trygderettslige og erstatningsrettslige regelverket og viser hvordan Høyesteretts mer generelle avklaringer om personskadeerstatningsrettslige spørsmål får betydning også for vurderingen av tinnitus-saker. Foredraget passer for alle som jobber med personskadesaker – i saksbehandling eller prosess.

Foreleser: Advokat Terje Marthinsen
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.500,-
Pris webinar: kr 1.100,-
Torsdag 07.10.2021 - kl 09.00 - 11.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.