Pasientskadeloven § 3 oppstiller en særregel for «uoppklarte årsaksforhold». Bestemmelsen er en bevisregel og gjør ikke unntak fra grunnvilkåret om «svikt ved ytelsen av helsehjelp» etter lovens § 2 første ledd bokstav a. Foredraget omhandler blant annet bevisregelens anvendelsesområde, innholdet av grunnvilkårene i bestemmelsen, og det gis en fremstilling av sentrale rettskilder. Foredraget er relevant for alle som behandler pasientskadesaker.

Foreleser: Erik Fjeldstad, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 900 ,-
Pris webinar: kr 900 ,-
Torsdag 14. mars 2024 kl 15 - 16

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.