Forsikringsforetak setter i mange tilfeller ut funksjoner til andre foretak – utkontrakterer – for eksempel distribusjon/salg av forsikringer og skadeoppgjør. Finansforetaksloven stiller strenge krav til risikovurdering, melding og avtaler om utkontraktering. Reglene er helt nødvendig å kjenne til for alle som er involvert i prosessen med å utkontraktere funksjoner. Foredraget vil gi en oversikt over regelverket.

Foreleser: Claus Krag Brynildsen, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 800 ,-
Pris webinar: kr 800 ,-
Torsdag 12. oktober 2023 kl 15 – 16

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.