Personvern- og taushetspliktreglene i personopplysningsloven, GDPR og finansforetaksloven m.m., regulerer forsikringsforetakets adgang til utlevering av opplysninger. Brudd på gjeldende personvern- og taushetspliktregler kan få alvorlige konsekvenser for forsikringsforetaket i form av bøter og tap av omdømme. Foredraget omhandler forsikringsforetakets adgang til å utlevere opplysninger til NAV, Politiet og mellom forsikringsforetak. Foredraget vil gi en oversikt over de ulike hjemmelsgrunnlag for slik utlevering, en fremstilling av hjemmelsgrunnlagets vilkår/innhold, og regelens anvendelse/rekkevidde. Foredraget vil også behandle aktuelle problemstillinger man står overfor når forsikringsforetaket skal utlevere opplysninger, f.eks. ved politianmeldelse m.m.

Forelesere: Erik Fjeldstad og Claus Brynildsen, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 800 ,-
Pris webinar: kr 800 ,-
Tirsdag 21. november 2023 kl 15 - 16

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.