Foredraget vil behandle vilkårene for å få godkjent covid-19 som en erstatningsmessig yrkessykdom. Videre vil man se nærmere på den rettslige betydningen av covid-19 relatert til ulike FAL-produkter.

Foreleser: Advokat Tor Morten Austerheim
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.000,-
Pris webinar: kr 800,-
Torsdag 28.10.2021 - kl 09.00 - 10.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.