I dette foredraget gir vi en fremstilling av aktuelle temaer som Finansklagenemnda Forsikring har behandlet i 2021. Det vil bli tatt opp relevante eksempler fra både person- og tingskadeforsikring.

Vi vil blant annet gå nærmere inn på nemndas avgjørelser under forsikringsavtaleloven;

Skade
- Når kan selskapet begrense sitt ansvar som følge av risikoendring? (fal § 4-6)
- Hvordan beregnes oppgjøret ved dobbeltforsikring (rettshjelp)? (fal § 6-3)
- Hvilke skadehendelser faller inn under selskapets ansvar for redningskostnader? (fal § 6-4)
- Når skal selskapet varsle etter fal § 4-14 ved utredning om svik?

Person
- Karensklausuler (fal §§ 11-2, 19-10)
- Objektive ansvarsforhold ved midlertidig forsikring (under behandling av forsikringssøknad) (fal §§ 12-11, 13-5)
- Svik eller GU? (fal § 13-2)
- Hvilke medisinske opplysninger kan legges til grunn for å påberope symptomklausulen?
- Hvordan løses saken hvis det er uenighet om hvordan invaliditetstabellen skal brukes?

Utover dette vil aktuelle temaer tas opp som Finansklagenemnda har behandlet i 2021 under:

Reiseforsikring
Ansvar
Brann / Kombinert
Fritidsbåt
Dyreforsikring
Motor
Næring
Rettshjelp

Ulykke
Sykeforsikring/Barneforsikring
Yrkesskade
Liv/ Uføre / Pensjon

Foreleser: Advokat Annika Wedde
Pris webinar: kr 800,-
Utsettes inntil videre

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.