Takstmann har et stort ansvar både ved salg, belåning og vurdering av skader på bolig. Takstmannen skal ikke bare ha en oppfatning om boligens verdi, men det kreves også inngående kunnskap og erfaring for å vurdere teknisk tilstand, herunder bla. levetid og teknisk verdi. I tilstandsrapporter og boligsalgsrapporter vil takstmannen ha et betydelig ansvar for opplysninger han eller hun gir om boligens tilstand. Takstmannen kan risikere å komme i ansvar både overfor kjøper, selger, banker og forsikringsselskaper for å nevne noen. Krav til stadig hurtigere responstid, og betydelige forventinger i markedet om høy kundetilfredshet vil også kunne utfordre takstmannens etiske standarder ved mulige forsøk på å gjøre alle til lags.
Dette foredraget setter fokus på takstmannens rolle og mulige erstatningsansvar. Foredraget kan passe både for takstmenn, skadeoppgjørskonsulenter i forsikring, forsikringskunder og andre som måtte ha interesse av å se nærmere på hva som skal til for at takstmenn kan pådra seg erstatningsansvar.

Foreleser: Trond Werner Lunde, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1100 ,-
Pris webinar: kr 1100 ,-
Utsatt

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.