Forsørgertapserstatningsretten avviker fra alt annet i personskadeerstatningsretten. Det finnes heller ikke noen samlet teoretisk fremstilling av de problemstillingene som disse sakene reiser. Rettskildene består av rettspraksis, nemndspraksis og praksis fra forsikringsselskapene og er ikke systematisk tilgjengelig. På denne fagdagen gjennomgår advokat (H) Terje Marthinsen og andre fra Kogstad Lunde & Co sitt forsørgertapsteam både de grunnleggende utgangspunktene og en del av de viktigste og mest tidsaktuelle problemstillingene innenfor forsørgertapsretten. Fagdagen passer for alle som arbeider med forsørgertapserstatning.

pris webinar: kr 2.950,-
Tirsdag 09.03.2021 - kl 09.00 - 15.00

Meld deg på her

Her er programmet for fagdagen:

Fagdag i forsørgertap 09.03.21

09.00 – 09.45 Erstatning for tap av forsørger
- Innplassering i erstatningssystemet
- Hovedtrekkene – overordnet tankemåte
- Grunnleggende tilnærming til erstatningsberegningene
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Fast kostnad eller særforbruk?
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 Bastrup-tillegget (i stadig nye familiekonstellasjoner)
11.45 – 12.30 Lunsjpause
12.30 – 13.15 Rammelånenes inntog – er det fremdeles grunnlag for å anse avdrag på boliglån som en fast kostnad?
13.15 – 13.30 Pause
13.30 – 14.15 Etterlattes plikt til selvforsørgelse
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.15 Nyere retts- og nemndspraksis om tap av forsørger

Vi kommer tilbake til hvem som skal holde de enkelte foredrag.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.