Fagdag i personskadeerstatning, Bergen

Sted: Frende Forsikring, Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen
Pris: kr 2 600 + lunsj og middag (kostpris)

I samarbeid med Frende, Helseklage og Tryg inviterer vi til fagdag i personskadeerstatning i Bergen i mai. Som i fjor er seminaret lagt opp med flere valgfrie parallellforelesninger, slik at alle skal få maksimalt faglig utbytte. Seminaret avsluttes med middag og sosialisering på en nærliggende restaurant, og vi håper at alle har lyst og anledning til å delta også på denne!

Programmet i Bergen er som følger:

08.30 – 08.50: Mingling

08.50 – 09.00: Velkomst, oversikt over dagen

09.00 – 12 .00: Tre parallelle forelesninger

09.00 – 09.45:
1) Psykiske skadefølger. Medisinsk del: Endringer fra ICD-10 til ICD-11 med særlig fokus på PTSD-diagnosen og kompleks PTSD, v/ prof. emeritus Lars Weisæth (UiO).
2) Utmåling av erstatning for inntektstap for arbeidstakere, v/ advokat Erik Fjeldstad, KLCO
3) Semiobjektive helseklausuler (FAL § 19-10), v/ advokat Jan Aubert, KLCO

09.45 – 10.00: Pause

10.00 – 10.45:
1) Forts.: Psykiske skadefølger. Fortsettelse medisinsk del: Endringer fra ICD-10 til ICD-11 med særlig fokus på PTSD-diagnosen og kompleks PTSD, v/ prof. emeritus Lars Weisæth (UiO). Juridisk del: Krav om erstatning for psykiske skadefølger. Utfordringene ICD-11 vil gi, v/ advokat Terje Marthinsen, KLCO
2) Forts.: Utmåling av erstatning for inntektstap for arbeidstakere, v/ advokat Erik Fjeldstad, KLCO
3) Avslag på tegning av forsikring (FAL § 12-12), v/ adv.flm. Kristine Bjerke, KLCO

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 11.45:
1) Forts.: Psykiske skadefølger. Juridisk del: Krav om erstatning for psykiske skadefølger. Utfordringene ICD-11 vil gi, v/ advokat Terje Marthinsen, KLCO
2) Menerstatning. Beregning av menerstatning ved flerskader og Inngangsinvaliditet, v/ Michael Holmen, Tryg
3) Meldinger fra eller til medlemmer av kollektiv forsikring (FAL § 19-9), v/ advokat Jan Aubert, KLCO

11.45 – 12.45: Lunsj

12.45 – 13.30: Informasjonskrav og hjemmelsgrunnlag ved praktisk behandling av personskade- og personforsikringssaker, v/ advokat Roy Johansen, Frende

13.30 – 13.45: Pause

13.45 – 15.30: Fire parallelle forelesninger
1) Utmåling av erstatning for inntektstap for selvstendig næringsdrivende, v/ advokat Erik Fjeldstad, KLCO
2) Ulykkesbegrepet - med særlig vekt på taklinger ol i idretten samt medvirkning og betydningen av promille, v/ advokat Tonje Giertsen, Protector
3) Reklamasjonsfrister og andre frister, v/ adv.flm. Kristine Bjerke, KLCO
4) Foreldelse, v/ advokat Terje Marthinsen, KLCO

16.00 - Felles middag (egen påmelding)

Generelle opplysninger:
Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning.

Påmeldingsfristen er 06.05.2020. Av hensyn til fordelingen av forelesningslokaler ber vi om å få beskjed om hvilket tema du vil følge når det er parallelle foredrag.
Dersom noen ikke skal delta på middagen, må det gis melding om dette senest innen påmeldingsfristen.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse foredrag som har færre enn 10 påmeldte deltakere 14 dager før fagdagen.

Betingelser: Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.

Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.