Fagdag i personskadeerstatning, Oslo

Sted: Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo
Pris: kr 2 600 + lunsj og middag (kostpris)

I samarbeid med Codan, NPE, KLP, Gjensidige, Fremtind og Protector inviterer vi til fagdag i personskadeerstatning i Oslo i mai. Som i fjor er seminaret lagt opp med flere valgfrie parallellforelesninger, slik at alle skal få maksimalt faglig utbytte. Seminaret avsluttes med middag og sosialisering på en nærliggende restaurant, og vi håper at alle har lyst og anledning til å delta også på denne!

Programmet i Oslo er som følger:

08.30 – 09.00: Registrering og velkomst

09.00 – 10.00: Psykiske skadefølger. Endringer fra ICD-10 til ICD-11 med særlig fokus på PTSD-diagnosen og kompleks PTSD, v/ prof. emeritus Lars Weisæth (UiO).

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 11.00: Krav om erstatning for psykiske skadefølger. Utfordringene ICD-11 vil gi. v/ advokat Terje Marthinsen (KLCO)

11.00 – 11.15: Pause

11.15 – 12.00: To parallelle foredrag:
1)Hva er en ulykke i arbeid? Skalling i bjelke/fall mot bakken – hvor går grensene? Dybdeforelesning, v/ advokat Tonje Giertsen, Protector .
2) Liten medisinsk skade, stort tap v/ tba

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 13.30: To parallelle foredrag:
1) Næringstap – Praktiske råd og utgangspunkter v/ advokat Erik Fjeldstad (KLCO)
2) Fastsettelse av uføregrad. De ulike uførebegrepene. v/ advokat Tone Lenvik (KLCO)

13.30 – 13.45: Pause

13.45 – 14.30: Tinnitus – faktiske og rettslige årsaksvurderinger ved pretenderte følgeplager v/ advokat Terje Marthinsen (KLCO)

14.30 – 14.45: Pause

14.45 – 15.45: Utenlandske arbeidstagere som flytter hjem etter en skade. Rettigheter fra det offentlige, faktaavklaring og utmåling v/ advokat Marie Schübeler Reiten, KLCO

16.00 – Middag (særskilt påmelding)

Generelle opplysninger:
Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning.

Påmeldingsfristen er 22.04.2020. Av hensyn til fordelingen av forelesningslokaler ber vi om å få beskjed om hvilket tema du vil følge når det er parallelle foredrag.
Dersom noen ikke skal delta på middagen, må det gis melding om dette senest innen påmeldingsfristen.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse foredrag som har færre enn 10 påmeldte deltakere 14 dager før fagdagen.

Betingelser: Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.

Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.