Fagdag i personskadeerstatning, Trondheim

Utsatt
DNB, Beddingen 16, 7014 Trondheim
Pris: kr 2 600 + lunsj og middag (kostpris)

I samarbeid med DNB og Gjensidige inviterer vi til fagdag i personskadeerstatning i Trondheim i mai. Som i fjor er seminaret lagt opp med flere valgfrie parallellforelesninger, slik at alle skal få maksimalt faglig utbytte. Seminaret avsluttes med middag og sosialisering på en nærliggende restaurant, og vi håper at alle har lyst og anledning til å delta også på denne!

Programmet i Trondheim er som følger:

08.30 – 09.00: Registrering og velkomst

09.00 – 12.00: Lette og midlere hodeskader. Vurderingen av faktisk og rettslig årsakssammenheng. V/ rådgivende lege Trine Almås (Gjensidige) og adv. Terje Marthinsen (KLCO) (3 x 45 min)

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 14.45: Fire parallelle foredrag (2 x 45 min)
1) Beregning av inntektstap for selvstendig næringsdrivende. V/ advokat Erik Fjeldstad (KLCO)
2) Gjenopptak i saker etter bilansvarsloven og yrkesskadeforsikringsloven. Hvordan skal tilbud og forlik formuleres.V/ tba
3) Ulykkesskader – vurderingen av årsakssammenheng med utgangspunkt i de vilkårene. V/ advokat Terje Marthinsen (KLCO)
4) Fastsettelse av uføregrad. De ulike uførebegrepene. v/ advokat Tone Lenvik (KLCO)

14.45 – 15.00: Pause

15.00 – 15.45: Utredning. Observasjon sett fra utreders ståsted. v/ utreder fra DnB Livsforsikring

16.00 – Felles middag (med påmelding)

Generelle opplysninger:
Kursdeltakerne får tilgang til power-point-presentasjonene på vår hjemmeside etter foredragene. Notatpapir legges frem. Kursbevis vil bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning.

Påmeldingsfristen er 23.04.2020. Av hensyn til fordelingen av forelesningslokaler ber vi om å få beskjed om hvilket tema du vil følge når det er parallelle foredrag.
Dersom noen ikke skal delta på middagen, må det gis melding om dette senest innen påmeldingsfristen.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse foredrag som har færre enn 10 påmeldte deltakere 14 dager før fagdagen.

Betingelser: Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.

Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.