Gjenoppbygging etter flomskade, Hvem har
ansvaret når det inntreffer en ny skade - kommune/forsikring

Advokat Merete Anita Utgård vil i foredraget fokusere grensen mellom kommunenes og tiltakshavers ansvar ved bygging, og herunder erstatningsansvar ved flomskade eller annen naturkatastrofe. Herunder tilfeller der det oppstår ny skade på tidligere utbedret skadested. Ansvar for arealplanlegging, reguleringsplanverk og byggesaksbehandling vil bli belyst med henvisninger til sentral lovgivning og rettspraksis. Sammenhengen mellom kommunenes ulike ansvarsområder vil bli kommentert i tillegg til et utvalg praktiske forhold knyttet til bla. ROS analyser, behov for sakkyndighet og forholdet til det ansvar som påhviler tiltakshaver.

Advokat Utgård arbeider som advokat i konsernjuridisk avdeling i Gjensidige og har tidligere bla. hatt stillinger som utreder i Høyesterett, dommerfullmektig og politiadvokat.

Foreleser: Advokat Merete Anita Utgård
pris ved fysisk fremmøte: kr 1.000,-
pris webinar: kr 800,-
Tirsdag 10.11.2020 - kl 09.00 - 10.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.