I foredraget vil advokat og partner Jan Aubert gjennomgå de særlige forhold som gjør seg gjeldende ved ansvar som kan oppstå i skjæringspunktet mellom erstatningsrett og forsikringsavtalerett når en skadelidt anfører ansvar ved gravearbeid. Ansvarsnormen og ansvarets grenser belyses bla. gjennom praktiske eksempler, samt nemnds- og rettspraksis. Kurset er relevant for saksbehandlere og advokater som jobber med saker innenfor feltet.

Foreleser: Advokat Jan Aubert
Pris webinar: kr 800,-
Onsdag 02.03.2022 - kl 09.00 - 09.45

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.