Rettslig behandling av grenseoverskridende personskadesaker. Grunn til panikk?

Hva skal du tenke på når det er risiko for prosess i en sak som involverer parter i flere land? Hvordan er rettsreglene som muliggjør «forum shopping», og hvordan forholder vi oss til dem? Har vi mulighet til å påvirke valget av verneting, og hvordan gjør vi det? Og hvordan håndterer vi rent praktisk en sak der vi plutselig får beskjed om at vi har blitt saksøkt i utlandet?

Advokat Terje Marthinsen er guide gjennom det som ofte kan oppleves som en ugjennomtrengelig jungel – slik at alle skal kunne komme helskinnet ut på den andre siden. Foredraget passer for dem som arbeider med personskadesaker som involverer internasjonale forhold, ledere og advokater.

Foreleser: Advokat Terje Marthinsen
Pris webinar: kr 1.100,-
Tirsdag 03.05.2022 - kl 14.00 - 16.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.