Mislighold av handleplikt eller annen unnlatelse: Defineringen av ansvarsgrunnlaget. 10.12.2020 kl 14-16. Dialogforelesning ved advokat (H) Terje Marthinsen og advokatfullmektig Kristine Bjerke.

Mislighold av handleplikt eller annen unnlatelse: Vurderingen av årsakssammenheng. 13.01.2021 kl 09-11. Dialogforelesning ved advokat (H) Terje Marthinsen og advokatfullmektig Kristine Bjerke.

Mislighold av handleplikt eller annen unnlatelse: Erstatningsutmåling og regressoppgjør. 02.02.2021 kl 14-16. Dialogforelesning ved advokat (H) Terje Marthinsen og advokatfullmektig Kristine Bjerke.

Foreleser: Advokat Terje Marthinsen og Advokatfullmektig Kristine Bjerke
pris ett kurs ved fysisk fremmøte: kr 1.500,-
pris ett kurs webinar: kr 1.100,-
pris tre kurs ved fysisk fremmøte: kr 3.000,-
pris tre kurs webinar: kr 2.200,-
Torsdag 10.12.2020 - kl 14.00 - 16.00, Onsdag 13.01.2021 - kl 09.00 - 11.00 og tirsdag 02.02.2021 kl. 14.00-16.00

Meld deg på kursene her

Normalt oppstår ansvar som følge av en ansvarsbetingende aktiv handling, men ansvar kan også oppstå som følge av unnlatelser. Både enkeltpersoner, selskaper og det offentlige (eksempelvis barnevern og skoler) vil kunne ha omsorgsforpliktelser eller handleplikter, og brudd på disse kan medføre plikt til å betale erstatning. Den direkte årsaken til skade vil i slike tilfeller kunne være andre (ansvarlige) tredjemenn, skadelidte selv eller hendelige uhell/naturen.

I forelesningsserien samtaler Terje Marthinsen og Kristine Bjerke rundt de særlige erstatningsrettslige utfordringene som oppstår når ansvarsgrunnlaget består av en unnlatelse. Både jussen og den praktiske saksbehandlingen i slike saker gjennomgås. I første forelesning behandles ansvarsgrunnlaget, forelesning nummer to gjelder årsaksspørsmålene og den tredje forelesningen gjelder erstatningsutmålingen og det eventuelle regressoppgjøret.

I foredragene behandles både tingskader, rene formuesskader og personskader, herunder pasientskadesaker.

Foredragene bygger på hverandre, og det er en klar fordel å følge foredragene i riktig rekkefølge (alle foredragene streames live og ligger deretter tilgjengelig i opptak).

Foredragene passer for alle som arbeider med ansvars- eller personskadesaker, herunder kommuneadvokater og andre ledere i kommunal sektor.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.