Finanstilsynets krav til virksomhetsrettet risikovurdering etter hvitvaskingsloven § 7 i skadeforsikring kan være utfordrende å imøtekomme på en god måte. Gjengivelse av lovtekst uten konkrete beskrivelser av risikodrivere og grad av risiko i virksomheten tilfredsstiller ikke de krav som stilles. Det rettslige grunnlaget og mulige måter å komme bedre i inngrep med problemstillingen vil bli belyst under kurset.

Foreleser: Jan Aubert, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 900 ,-
Pris webinar: kr 900 ,-
Torsdag 23. mai 2024 kl 15 - 16

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.