Hvor langt strekker vernet seg, og har den medforsikrede også forpliktelser etter avtalen? Hvem bærer det endelige tapet der entrepriseforholdet har flere parallelle dekninger?
Foredraget omhandler rekkevidden av regressadgangen til forsikringsselskapet i entrepriseforhold. Sentrale bestemmelser er FAL kapittel 7 og klausuler i NS-kontraktene.

Foreleser: Advokat Kristine Bjerke, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.000,-
Pris webinar: kr 800,-
Torsdag 01.12.2022 - kl 15.00 - 16.00

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.