Foredraget vil behandle rekkevidden av sikredes melde- og søksmålsfrist i skadeforsikring og de tilsvarende reglene i personforsikring, herunder konsekvensene for kravstiller og selskapet dersom fristene ikke overholdes

Foreleser: Advokat Tor Morten Austerheim
Pris webinar: kr 800,-
Tirsdag 24.05.2022 - kl 15.00 - 16.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.