Foredraget vil gi en gjennomgang av grunnvilkårene for menerstatning. I tillegg vil erstatningsutmåling og grunnprinsipper for utmålingen bli behandlet. Foredraget vil også omhandle menerstatning knyttet til pasientskader, etter innføring av forskriften om menerstatning ved pasientskader.

Kurset passer for alle som behandler personskadesaker, eksempelvis saksbehandlere, jurister, advokater i forsikringsselskaper og NPE.

Foreleser: Advokat Annika Wedde, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.000,-
Pris webinar: kr 800,-
Torsdag 06.10.2022 - kl 15.00 - 16.00

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.