Menerstatning gir kompensasjon for tapt eller redusert evne til livsutfoldelse som følge av en personskade. Foredraget gir en grundig gjennomgang av grunnvilkårene for menerstatning etter alminnelig erstatningsrett og ved yrkesskade. Det gis også en fremstilling av reglene for fastsettelse av varig medisinsk invaliditet og de ulike utmålingsprinsipper ved inngangsinvaliditet og flerskadetilfeller. Målgruppen for foredraget er alle som behandler menerstatning som saksbehandler, jurist eller advokat. Men også rådgivende leger og medisinske sakkyndige kan ha stor nytte av foredraget.

Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad
pris ved fysisk fremmøte: kr 1.500,-
pris webinar: kr 1.100,-
Torsdag 19.11.2020 - kl 14.00 - 16.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.