Alle har hørt om «de fire vilkårene», men hva er de egentlig, hvorfor skal de benyttes og hvordan skal de benyttes? Og hva ligger i kravet til rettslig årsakssammenheng? I dette foredraget ser advokat (H) Terje Marthinsen på hvilke krav som i 2021 må være oppfylt for at det skal anses å være årsakssammenheng mellom en trafikk- eller arbeidsulykke og senere plager fra nakken. Foredraget gjelder et av de mest sentrale spørsmålene i personskadeerstatningsretten og passer for alle som arbeider med personskadesaker. Foredraget er lagt opp slik at det passer både for nybegynnere og eksperter på fagområdet.

Foreleser: Advokat Terje Marthinsen
pris webinar: kr 1.100,-
Tirsdag 27.04.2021 - kl 09.00 - 11.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.