Ved personskadeoppgjør behandles helseopplysninger. Foredraget omhandler de krav til behandlingen som følger av personvernlovgivningen og taushetspliktsbestemmelser i finansforetaksloven. Bruk av eksterne medisinske sakkyndige er ofte nødvendig for å kunne avgjøre et erstatningskrav, men jf. blant annet LB-2021-65580-1 kan helsepersonellovens § 21 a stenge for en slik mulighet? Dette og flere andre problemstillinger vil bli belyst i fremstillingen. Målgruppen for foredraget er alle som arbeider med personskadeoppgjør i finansforetak, NPE eller PSN.

Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 1.000,-
Pris webinar: kr 800,-
Torsdag 24.11.2022 - kl 15.00 - 16.00

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.