På personskaderettens område foreldes de alminnelige erstatningskrav etter foreldelsesloven § 9. Bestemmelsen er et utslag av en interesseavveining mellom hensynet til skadevolder og skadelidte, og den har vært endret flere ganger gjennom historien. Resultatet har blitt en teknisk lovbestemmelse som kan være krevende å anvende i praksis.

I foredraget vil fristreglene i foreldelsesloven § 9 gjennomgås grundig. Det vil klargjøres hvilke situasjoner skadevoldersiden er gitt anledning til å påberope seg foreldelse. Fristens oppstart og kunnskapskravet vil behandles særskilt, og andre relevante problemstillinger som oppstår i tilknytning til foreldelsesreglene vil belyses.

Foredraget vil holdes av advokatfullmektig Kristine Bjerke i KLCO som vil lede kursdeltagerne gjennom en praktisk vinklet og casebasert gjennomgang med fokus på håndtering av reglene i en saksbehandlingshverdag.

Foredragene passer for alle som jobber med personskadekrav, særlig i forsikringsbransjen og i kommunal sektor.

Foreleser: Advokatfullmektig Kristine Bjerke
pris ved fysisk fremmøte: kr 1.500,-
pris webinar: kr 1.100,-
Torsdag 24.09.2020 - kl 14.00 - 16.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.