Foredraget behandler personvernregler som gjelder for skadeoppgjør av ting- og personskader. Hvordan må saksbehandlingen innrettes for å oppfylle de krav som gjelder for personvernet. Det gis en grundig gjennomgang av bestemmelser i personopplysningsloven og GDPR som kommer til anvendelse ved behandling av skadeoppgjør i forsikring. Foredraget har en teoretisk og praktisk tilnærming til de ulike faser i saksbehandlingen. Målgruppen for foredraget er saksbehandlere, jurister og advokater som tar hånd om skadeoppgjør, men også andre som arbeider med personvern eller compliance kan ha utbytte av foredraget.

Foreleser: Advokat Erik FJeldstad
pris ved fysisk fremmøte: kr 1.500,-
pris webinar: kr 1.100,-
Torsdag 03.12.2020 - kl 14.00 - 16.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.