Er du, eller skal du snart bli, advokatfullmektig i et forsikringsselskap? Er du advokat i et forsikringsselskap, men ønsker å videreutvikle deg innen prosedyre i personskadesaker? Kogstad Lunde & Co tilbyr nå et spesialtilpasset kursopplegg for deg!

Kurset forutsetter påmelding fra minst 10 personer og vil bli gjennomført slik kursdeltakerne ønsker det, enten som 4 separate samlinger på dag eller ettermiddag, eller som 2 heldagsseminarer. Kursdatoene blir satt i samråd med deltakerne, tilpasset rettssaker og reiseplaner.

Første kurssamling, 3 timer:

Årsakssammenheng i personskadeerstatningsretten

Andre kurssamling, 3 timer:

Saksforberedelsen, herunder: Strategiske valg i tilsvaret - Spørsmål vedrørende sakkyndighet - Spørsmål vedrørende vitner - Provokasjoner - Organisering av saksdokumentene - Særlige prosessuelle spørsmål i personskadesaker - Anker over prosessledende avgjørelser

Tredje kurssamling, 3 timer

Innledningsforedraget - Bruk av tidslinje - Disposisjon - Hjelpedokumenter - Prosessuelle spørsmål under hovedforhandlingen

Fjerde kurssamling, 3 timer

Utspørring av parter, vitner og sakkyndige - Prosedyren - Behandlingen i ankeinstansen

Individuell oppfølging – 5 timer

Kursdeltaker har i kursperioden 5 timer én til én-oppfølging fra valgfri partner hos Kogstad Lunde & Co.

Valgfritt tillegg til kurset

Mot et avtalt tillegg i kursprisen kan du om ønskelig velge: 1. «Mock trial» eller 2. Mentor-oppfølging i reell rettssak.

Kursleder og hovedforeleser er advokat (H) Terje Marthinsen, men også øvrige partnerne hos Kogstad Lunde & Co vil bidra i kursserien. Kurset vil bli holdt i våre konferanselokaler i Fridtjof Nansensplass 9 i Oslo.

Deltakeravgiften for kurssamlingene og den individuelle oppfølgingen er kr 29.800,-.

Vi ønsker at læringsutbyttet skal være så stort som mulig, og antallet deltakere vil derfor bli begrenset - etter «først til mølla-prinsippet».

Er du interessert? Ta kontakt med Terje Marthinsen: tm@klco.no / 23 35 88 25