I kursopplegget fokuseres det på de generelle og spesielle reglene som gjelder for erstatningsutmåling ved skade oppstått i kontrakter som reguleres av NSAB 2015. Spesielt rettes fokus mot begrensningsreglene i alminnelige erstatningsrett og i transportretten. Praktiske eksempler fra rettspraksis vil bli benyttet for å belyse aktuelle problemstillinger.

Foreleser: Advokatene Jan Aubert og Lene Hesselberg
pris ved fysisk fremmøte: kr 1.500,-
pris webinar: kr 1.100,-
Torsdag 22.10.2020 - kl 14.00 - 16.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.