Foredraget omhandler vurdering av årsakssammenheng ved eksponering av lavspentstrøm. Årsaksvurdering av strømskader reiser en rekke juridiske og medisinske spørsmål. Foreligger det allment akseptert medisinsk viten om symptomer og symptomutvikling for «strømskader», og hva er et adekvat traume? Dette og flere andre problemstillinger vil bli belyst i innlegget.

Foreleser: Advokat Erik Fjeldstad
Pris webinar: kr 800,-
Torsdag 07.04.2022 - kl 15.00 - 16.00

Meld deg på her

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.