I kjølvannet av HR-2021-822 konstateres at det alminnelige bilansvarets omfang i parkeringstilfellene fortsatt kan ha uklare grenser. Den liberale rettspraksisen i Høyesterett er fulgt opp gjennom dommen i LG-2023-54649, og rettskildebildet preges av Norges forpliktelser gjennom direktiver fra EU og praksis fra EU-domstolen. Kurset gir en oppdatering i rettsutviklingen på et praktisk viktig område av erstatningsretten.

Foreleser: Jan Aubert, KLCO
Pris ved fysisk fremmøte: kr 900 ,-
Pris webinar: kr 900 ,-
Onsdag 14. februar 2024 kl 15 - 16

Meld deg på her

Generelle opplysninger:
Kursene avholdes i lokalene til Advokatfirma Kogstad Lunde & Co, Fridtjof Nansensplass 9, Oslo (rett ved Oslo Rådhus). Alternativt kan vi holde foredraget hos kunden. Ta kontakt for avtale om pris.

Betingelser:

Påmelding til seminaret er bindende, og eventuell avmelding må skje via påmeldingsbekreftelsen som deltakeren får på mail.
Ved avmelding belastes 20 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før
seminaret belastes 50 prosent av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 15 dager før seminaret
belastes full deltakeravgift.