Forsikringsavtaleloven med kommentarer av Claus Brynildsen, Børre Lid og Truls Nygård.

Boken dekker behovet for en samlet kommentar til forsikringsavtaleloven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis, nemndspraksis og oppgjørspraksis i forsikringsforetakene. Loven er utførlig kommentert, og med sitt solide utvalg av relevante rettsavgjørelser og uttalelser fra Finansklagenemnda er denne boken uunnværlig for alle som arbeider med forsikringsjuridiske problemstillinger.

Hvis du ønsker å sikre deg et eksemplar, kan du besøke Gyldendal sin nettside
 Forsikringsavtaleloven