I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Forbudet inkluderer bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark.

Det er videre slik at kommunen i ekstra tørre perioder kan legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.

I forskrift om brannforebygging § 3 er det tatt inn noen unntak. Det kan likevel gjøres opp ild når a) kommunen har gitt tillatelse til det, b) kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tillater det eller c) det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

Eksempler på når det er åpenbart at brann ikke kan oppstå kan være når det har regnet i lang tid, det ligger snø på bakken eller at man er i god avstand fra skog og vegetasjon. Det vil også være unntak for tilrettelagte grill- og bålplasser som er helt trygge og godkjent av kommunen. Sjekk likevel hvilke regler som gjelder før du tenner bål du mener er omfattet av unntakene.

Er du på tur i skog og mark, enten på dagstur eller med telt, ønsker du gjerne kokemuligheter. Du kan bruke primus og kokeapparat i perioden med bålforbud, men du må selv vurdere når dette er trygt. I egen hage kan du grille og benytte bålpanne, men også her gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Kravet om aktsomhet gjelder for øvrig hele året.

Husk at det alltid er den som tenner ilden som er ansvarlig for at det er trygt å tenne og brenne åpen ild. Husk også at bålbrenning på eller nært til svaberg gir varige skader på naturen, og er forbudt. Fjellet blir svart og kan sprekke av varmen.

God sommer!

Stig Norby
Senioradvokat