Vi som jobber i Kogstad Lunde & Co er stolte over at vårt arbeid med bærekraft har gitt oss status som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift. Etter flere år med digitalisering og økt bruk av fjernteknologi har vi i forbindelse med sertifiseringen også fokusert bla. på innkjøp og avfall. Vi har lært mye av prosessen og blitt mer bevisst på at endringsvilje og fremtidsrettet strategisk planlegging passer godt med ny og bærekraftig fremtid. Nå skal vi fortsette å jobbe med grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport og ivaretakelse av vårt gode arbeidsmiljø. Vi er overbevist om at vi kan bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å fokusere både på de store og de små skrittene som skal til.

Miljøfyrtårn