I samsvar med sertifisering som Miljøfyrtårn publiserer advokatfirma Kogstad Lunde & Co utslippstall for virksomheten i 2022.

Total avfallsmengde for 2022 ble anslått til 683,4 kg. Kildesorteringsgraden var på hele 80 %, noe som betyr at kun 20 % av avfallet var restavfall! Strømforbruket i 2022 var på 100 000 kwh. og utslipp ved tjenestereiser ble anslått til 6,63 tonn CO2.

Firmaets policy er å kun reise når det er nødvendig og tilstrebe bruk av digitale løsninger for kommunikasjon når det er mulig. Vi handler brød og møtemat fra vår lokale baker og benytter Miljøfyrtårnsertifisert leverandør av kontorrekvisita og andre matvarer.

Bysykkelen vi har kjøpt skal benyttes som fremkomstmiddel til lokale møter i vårt nærområde i Oslo sentrum. Vår strategi for innkjøp sikrer at avfallsmengden reduseres til et minimum og fokuserer på gjenbruk og miljøvennlige innkjøp. Veiing av avfallsfraksjonene våre gir systematisk kontroll samtidig som vår rutine for avfall og ombruk sikrer kildesortering og miljømessig håndtering av avfallet.

Arbeidet for en mer miljøvennlig daglig drift og økt fokus på miljøvennlig transport fortsetter i 2023.

Utslippstabell 2022