I samsvar med sertifisering som Miljøfyrtårn publiserer advokatfirma Kogstad Lunde & Co utslippstall for virksomheten i 2023.

Virksomhetens CO2-utslipp for 2023 ble redusert med 16 % målt ut fra nivået i 2022. Avfallsmengde for 2023 utgjør fortsatt en svært liten andel av virksomhetens målte CO2 utslipp, og det var fortsatt en svært høy grad av kildesortering, ca 80 % i år også. Avfallsmengde papir, papp og kartong ble mer enn halvert fra 2022 til 2023. Mengde restavfall ble også betydelig redusert fra 2022 til 2023.

Strømforbruket i 2023 er beregnet til 92 321 kvh, et nivå som innebærer en klar reduksjon fra fjoråret. Dette til tross for noen svært kalde perioder i vinter. Utslipp ved tjenestereiser er ved siden av strømforbruket den vesentligste faktor for CO2 avtrykket i virksomheten. For 2023 er utslipp anslått til 4,71 tonn. Dette er en nedgang på nesten to tonn i forhold til 2022.

Firmaets policy er å kun reise når det er nødvendig og tilstrebe bruk av digitale løsninger for kommunikasjon når det er mulig. Instruks for innkjøp innebærer et betydelig fokus på bærekraft hos leverandører samt begrensning til nødvendige innkjøp. Vi handler fortsatt brød og møtemat fra vår lokale baker og benytter Miljøfyrtårnsertifisert leverandør av kontorrekvisita og andre matvarer.

Bysykkelen vår er tilgjengelig for våre medarbeideres møter i Oslo sentrum og vår strategi for innkjøp sikrer at avfallsmengden reduseres til et minimum. Et viktig arbeidsmiljøtiltak i 2024 er en felles tur til hemmelig destinasjon for felles opplevelser og bygging av team. Vi gleder oss til tur. Årets sykefravær ble redusert fra et allerede lavt nivå i 2022 til et enda lavere nivå i 2023.

Arbeidet for en mer miljøvennlig daglig drift og økt fokus på miljøvennlig transport fortsetter i 2024.

Utslippstabell 2023