Kogstad Lunde & Co bistår forsikringsnæringen og offentlige myndigheter med alle typer forsikrings- og / eller erstatningsrettslige spørsmål – på land, sjø og i luften. Vi jobber spesialisert med rådgivning, skadehåndtering, tvisteløsning, prosedyre og annen bistand innenfor både forsikrings- og erstatningsrett og andre rettsområder av betydning for forsikringsnæringen, herunder

 • Personskadeerstatning, alle bransjer
 • Tingskade
 • Formuesskade
 • Profesjonsansvar
 • Styreansvar / D&O
 • Produktansvar
 • Det offentliges ansvar
 • Annen ansvarsforsikring
 • Sjørett / P&I
 • Luftrett
 • Transportrett
 • Bygg og entreprise
 • Landbruk
 • Energiforsikring
 • Forsikringsvirksomhetslovgivning
 • Personvern
 • EU/EØS-rett
 • Produktutvikling
 • Styre- og komitearbeid
 • Bekjempelse av forsikringssvindel
 • Granskning

Vi bistår også forsikringsselskapene i forretningsjuridiske spørsmål, herunder selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og tvisteløsning.