Av og til er det ikke mulig å komme frem til en omforent løsning. Andre ganger er det ønskelig med en prinsipiell avklaring av et spørsmål.

Våre advokater har omfattende og bred prosedyreerfaring og er jevnlig prosessfullmektiger både for forsikringsselskaper og staten. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Vi gir klare råd, men er bevisste på at det alltid er kunden som bestemmer.

Vårt firma bistår også ved mekling, voldgift og skjønn.