Kogstad Lunde & Co kan mer enn skadeoppgjør.

Produktutvikling: Kogstad Lunde & Co bistår med rådgivning på alle stadier, herunder i produktutviklingsfasen, og utformer eller kvalitetskontrollerer forsikringsvilkår og forsikringsbevis. Vår kompetanse innen forsikringsavtalerett kan brukes til å forebygge og redusere risikoen for tvist.

Kvalitetskontroll og revisjon: Kogstad Lunde & Co bidrar til økt kvalitet ved å revidere erstatnings- og forsikringsoppgjør behandlet av forsikringsselskapenes egne ansatte eller skadeoppgjørsselskaper.

Forhandlingsstøtte: Kogstad Lunde & Co bistår våre kunder med forhandlingsstøtte i kompliserte skadeoppgjør som håndteres internt i forsikringsselskapet. Vår målsetning er å løse saker og legge til rette for en løsningsorientert tilnærming.

Forsikringsvirksomhet og personvern: Kogstad Lunde & Co yter juridisk bistand og oppfølging av konsesjonspørsmål etter forsikringsvirksomhetsloven, herunder blant annet ved etablering av grenseoverskridende virksomhet. Vi kan også tilby juridisk bistand i forbindelse med behandling av personopplysninger og de krav som reguleres av personopplysningsloven.

Vårt firma samarbeider med de fleste forsikringsselskaper med virksomhet i Norge og skal være forsikringsnæringens foretrukne samarbeidspartner innen juridiske tjenester.