Kogstad Lunde & Co behandler skadesaker innenfor alle bransjer når kundene våre ønsker ytterligere kapasitet eller spisskompetanse. Vårt hovedfokus er å bruke vår kompetanse til å løse hver enkelt sak med riktig erstatning så raskt som mulig.

Vi kjenner våre kunder og gir en kundetilpasset saksbehandling – kundens policy reflekteres i vår behandling.

Vårt firma bistår også kunder i forbindelse med regress og tilbakesøkningskrav mot andre ansvarlige skadevoldere. Vi tilbyr også forhandlingsstøtte i kompliserte saker som behandles internt i forsikringsselskapet.