Kontaktinformasjon

 • E-post: fl@klco.no
 • Mobil: + 47 476 721 33.
 • Telefon arbeid: + 47 23 35 88 18

Utdanning

 • Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, 2023

Arbeidserfaring

 • *Advokatfullmektig, Kogstad Lunde & Co, 2023
 • Trainee, Advokatfirmaet Hjort 2023
 • Fast trainee med masterskriveplass, Kogstad Lunde & Co, 2022-2023
 • Trainee,  Kogstad Lunde & Co, 2022
 • Fast trainee, Advokatfirma Kontrakt 2019-2022

Kompetanseområder:

 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Kontrakts- og avtalerett
 • Bilansvar
 • Familie- og arverett
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Språk: Engelsk